صافکاری و نصب قطعات

صافکاری و نصب قطعات

دارای سالن صافکاری به متراژ ۷۵ متر مربع برای نصب قطعات خودرو مانند سپر، گلگیر، درب خودرو و.‌..  دارای کادر مجرب و حرفه ای برای شاسی کشی خودرو، بازسازی خوردروهای چپی و خودروهای تصادفی. صافکاری بدون رنگ (بی رنگی)